Home

Welkom bij IMET!

Instituut voor

cliëntgerichte psychotherapie

IMET is gespecialiseerd in het behandelen van:      

Ook wanneer er kleinere dingen in je leven zijn waar je - misschien herhaaldelijk - tegenaan loopt, kan IMET helpen meer inzicht en grip te krijgen. We benadrukken het belang van op tijd ingrijpen. Dit voorkomt dat klachten verergeren en maakt dat klachten vaak sneller op te lossen zijn. Neem bij twijfel gerust contact op om te overleggen of behandeling bij IMET aan te raden en mogelijk is.

 

IMET is een behandelinstituut en een kenniscentrum. IMET is de afkorting voor Instituut voor Mentaal-Emotieve Training. 

De Mentaal-Emotieve Training is een behandelmethode die is ontwikkeld door Rob Zondag vanuit het jarenlange werken met cliënten in de praktijk. 

 

Dienstverlening op maat:

Bij de mensgerichte benadering staat de mens centraal. De hulpvraag die aan IMET wordt gesteld, wordt, voor zover dit binnen de competenties van IMET valt, individueel beantwoord.

 

Kenniscentrum:

Naast de mensgerichte behandelingen die IMET biedt, is IMET ook een kenniscentrum over de behandeling van eet-, angst-, dwang- en identiteitsstoornissen. Er zijn verschillende boeken over de visie en werkwijze van IMET verschenen. Vanuit het kenniscentrum worden ook cursussen aangeboden: de bijscholingscursus voor hulpverleners, en de cursus voor ouders en partners van mensen die lijden aan een eet-, angst-, dwang- of identiteitsstoornis.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.