Home Visie en missie

Visie en missie van IMET

Mensvisie van IMET:

 • Ieder mens heeft de drang om zich naar zijn eigen aard te ontwikkelen en daarin begrepen en gerespecteerd te worden; 
 • Ieder mens beschikt vanaf zijn ontstaan over een natuurlijke overlevingsdrift die het grijpen van kansen stimuleert. Dit mechanisme maakt dat de persoon zich eerder aan de samenleving aanpast dan dat het de persoonlijke talenten versterkt; 
 • Ieder mens ontwikkelt op een natuurlijke en logische wijze zijn eigen belevingssysteem en daarmee is iedere beleving juist; 
 • Ieder mens is het centrum van zijn eigen wereld en mag zichzelf daarin als het belangrijkste element beschouwen; 
 • De persoon is niet zijn gedrag, maar heeft gedrag. Elk gedrag is veranderbaar binnen de specifieke vermogensgrenzen van de persoon; 
 • Alle oplossingen van persoonlijke problemen liggen in de persoon als antwoorden klaar; 
 • De persoon vormt een sociale eenheid met zijn omgeving. Daaruit vindt een wederzijdse beïnvloeding plaats, die zowel positieve als negatieve effecten heeft; 
 • Mensen leren in hun ontwikkeling veel argumenten te hanteren die voor anderen handig zijn, maar voor hen juist niet. Daarom wordt steeds de vraag gesteld 'hoe waar is waar, en kan het op een andere manier beter gaan?'. 

 

Missie:

 • IMET wil een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mensen en de maatschappij.
 • IMET wil mensen uitnodigen en stimuleren om vanuit de eigen kwaliteiten te leven. Dit geldt voor clienten en hun naasten, en ook voor medewerkers van IMET en anderen met wie samengewerkt wordt.
 • IMET wil kennis en ervaring vanuit de unieke deskundigheid verspreiden door middel van cursussen en publicaties.
 • IMET wil kwaliteit waarborgen en continuïteit kunnen bieden.

 

Basiselementen van het gedachtengoed van IMET:

 • Psychologie
 • Filosofie
 • Maatwerk
 • Werken met het onderbewuste
 • Voortschrijdend inzicht

 

Klik hier voor de behandelvisie van IMET.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.