Home Kwaliteit: HKZ Ceritificaat

Kwaliteit

Bij IMET vinden we het belangrijk om een kwalitatief goede behandeling te bieden, en de kwaliteit steeds verder te verbeteren. IMET wil graag herkenbaar zijn als organisatie met aantoonbare kwaliteit. Het HKZ Certificaat is hier een belangrijk hulpmiddel bij.

 

HKZ Certificaat

Per 1 april 2010 is IMET voor de periode van zesendertig maanden ISO 9001 HKZ gecertificeerd. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is een van overheidswege erkend kwaliteitslabel voor de zorgsector. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt. De gecertificeerde instelling wordt doorlopend op haar kwaliteit getoetst.

De noodzakelijke reorganisatie heeft de officiële erkenning van de HKZ voor IMET doorbroken. Het op maat geschreven handboek HKZ Managementsysteem blijft operationeel. Bij de audit in 2010 kreeg IMET voor alle 9 onderdelen een 10. De hoogst te behalen score. In 2012 behaalde IMET een waardering van 85 punten. De gemiddelde scores in de benchmark lagen in beide jaren op of rond de 60 punten. Zodra dat mogelijk is zal IMET na haar reorganisatie opnieuw geaudit worden door KIWA. Gelet op de behandelvisie en de organisatievorm van IMET wordt deze beoordeling weer met vertrouwen tegemoet gezien. 

Voor meer informatie zie http://www.hkz.nl/.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.