Behandeling Behandeltraject

Het behandeltraject

Op deze pagina staat informatie over de structuur en opzet van de behandeling. De behandeling bij IMET bestaat uit vijf fasen: 

Aanmelding

Kennismaking

Behandeling

Nazorgtraject

Monitoring

 

Aanmelding

Ben je nieuwsgierig geworden naar de behandeling van IMET en wil je daar meer over weten of je aanmelden voor behandeling, dan kun je contact met ons opnemen via het online contactformulier of door ons te bellen. Bij telefonische aanmelding zal wel gevraagd worden kort je klacht te omschrijven, maar het heeft niet de vorm van een intakegesprek.  

 

Kennismaking

Bij IMET willen we dat u een zorgvuldige keuze maakt voor uw behandeling. Daarom begint deze in meerdere stappen gefaseerd. 

We beginnen met een Kennismakingsgesprek (vijf kwartier). Daar wordt uitgelegd wat je mag verwachten van IMET, wat de behandelvisie is en welke strategie wordt toegepast.

Wil je verder ervaren hoe de behandelingen zijn, dan kan dat in het Kennismakingstraject van drie keer vijf kwartier. Daarin ervaar je hoe de therapeut met jou en je klacht omgaat en hoe de behandeling op je inwerkt. In deze periode ervaar je al wat de methode met je doet. Dit heeft ook al een therapeutische waarde.

 

Behandeling

Besluit je na de kennismakingsfase verder te willen met een behandeling bij IMET, dan is de volgende stap het formuleren van een behandelplan. Dit plan wordt geschreven aan de hand van de ca. vier uren die de therapeut met je heeft samengewerkt, aangevuld met de intakegegevens, en de doelen die je voor deze behandeling zelf zult formuleren. Dit behandelplan heeft een omvang van 10 á 14 pagina's en wordt door de behandelaar van de persoon zelf geschreven en door een collega meegelezen en besproken. 

Na jouw goedkeuring van het behandelplan wordt met de behandeling gestart. Meestal wordt begonnen met een sessie van vijf kwartier per week. Dat kan soms wat uitlopen en soms iets korter zijn. In de sessies vinden processen plaats die afgerond dienen te worden. De therapeut grijpt niet in het proces van de cliënt in om de sessie op basis van de kloktijd te beëindigen, maar laat het proces doorgaan tot een moment dat een goede afronding mogelijk is. Daardoor kan een sessie wel eens een kwartier langer duren. Het kan ook zijn dat een sessie eerder wordt afgerond op basis van verzadiging van de cliënt of om het behandelde thema niet met meer te belasten.

Lees hier meer over de inhoud van de behandeling en de toegepaste methoden.

 

Nazorgtraject

Meestal wordt begonnen met een wekelijkse sessie van vijf kwartier. Na verloop van tijd zullen sessies van drie kwartier voldoen en wordt de frequentie afgebouwd tot eens per maand. Dan gaat de behandeling over in het nazorgtraject. Dat biedt de client zekerheid tegen terugval.

 

Monitoring

Na vaststelling dat de klacht daadwerkelijk opgelost is of wordt, vinden eens in de drie maanden nog een aantal checkmomenten plaats om vast te kunnen stellen dat er geen aanleidingen meer zijn voor terugval of voor het ontwikkelen van ander vlucht- en compensatiegedrag. We noemen deze fase de monitoring.

 

Lees meer over de inhoud van de behandeling

Hoe hebben anderen de behandeling bij IMET ervaren?

Hoe zijn de resultaten van de behandeling?

Wat kost een behandeling bij IMET?

Andere veelgestelde vragen

 

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.