Behandeling Kosten

IMET heeft zich er hard voor gemaakt dat de IMET-behandeling zoveel mogelijk vergoed wordt voor onze cliënten. Door een beleidsverandering bij de ziektekostenverzekeraars zijn de vergoedingsmogelijkheden vanuit de basiszorgverzekeringen voor niet-reguliere behandelingen, zoals IMET deze toepast, voorlopig niet haalbaar. Wel blijven de aanvullende verzekeringen van kracht zoals deze gelden voor alternatieve of additieve therapieeen. Alle aangesloten therapeuten zijn lid van een erkende beroepsvereniging voor alternatieve therapie. Aangezien de veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vragen wij je contact op te nemen met je verzekeraar om te bespreken welke verzekering je hebt en welke vergoeding op grond daarvan mogelijk is.

Kosten van de behandeling bij IMET

- Kennismakingsgesprek (vijf kwartier): € 75,-. Dit bedrag wordt direct contant afgerekend. Je krijgt daarvan een kwitantie. Zou je niet verder gaan, dan staan je NAW-gegevens niet in de centrale administratie van IMET.

- Kennismakingstraject, de drie sessies van vijf kwartier samen: € 225,-. Je ontvangt hierover een factuur. 

Na het kennismakingstraject kan je kiezen uit twee betalingsopties:

  1. De verrekening van de werkelijke kosten per maand.
  2. Een aantal behandelaars hanteert ook de annuïteitenregeling. Hierbij wordt een vast inkomensafhankelijk bedrag per maand afgesproken, los van het aantal sessies. De regeling loopt door tot alle kosten betaald zijn. Deze vorm benadert het systeem van een specifieke verzekering achteraf. Een toelichting is te lezen onder de werkelijke kosten van de behandeling.

De  werkelijke kosten bedragen:

- Behandelplan (omvang van 10 á 14 pagina's): € 250,-. Je ontvangt hierover een factuur.

- Sessie van vijf kwartier: € 105,-. 

- Sessie van 45 minuten: € 63,-.  

In de meeste gevallen wordt begonnen met sessies van vijf kwartier, meestal eens per week.

Alle genoemde bedragen zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

Inkomensafhankelijke maandkosten voor de behandeling

IMET wil haar behandelingen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Dat doet zij door:

  • een inkomensafhankelijke behandeling te geven gebaseerd op de maandelijkse draagkracht van het gezin van de cliënt of van de cliënt zelf;
  • een maximale kwaliteit en duurzaamheid van de behandeling.

Deze twee doelen zijn strijdig aan elkaar. Bij IMET geldt: “Waar recht tegenover recht staat dient de zorgvuldigheid”. De cliënt heeft recht op een betaalbare behandeling en het recht op de hoogste kwaliteit continuïteit daarvan. Dat stelt grenzen aan de onderkant van de behandelinkomsten.  

Het systeem is gebaseerd op het uitsmeren van de behandelkosten over een langere termijn alsof het een doelgerichte verzekering achteraf is die een einde kent. Ongeacht het aantal sessies dat per maand gekregen wordt, blijft het maandbedrag steeds hetzelfde. Dat kan omdat elke behandeling intensief begint en met een lage frequentie eindigt. De cliënt ontvangt bij aanvang meer dan hij/zij betaalt en aan het eind betaalt hij/zij meer dan ontvangen wordt. 

De therapeut en IMET investeren bij de start van de behandeling in de cliënt.

Helaas is er wel een ondergrens in de regeling.

IMET gaat er vanuit dat cliënten een eerlijke afweging maken tussen de hoogte van het maandbedrag en de looptijd van de betalingen. Wie meer van het huishoudbudget of uit reserves kan putten, die betaalt korter en helpt IMET bij het realiseren van haar langetermijndoelen. Hoe korter de betaaltermijn, des te eerder kan er onder een klacht in het verleden, een streep worden gezet.

Financiële vergoeding werkgevers

In toenemende mate zijn werkgevers bereid om de gehele kosten of een deel ervan voor haar rekening te nemen. Dergelijke afspraken worden doorgaans door Personeelszaken behandeld. Het blijkt dat bedrijven er veel aan gelegen is om medewerkers zo goed mogelijk te laten functioneren. De baten van een behandeling steken vaak gunstig af ten opzichte van de kosten. Het bedrijf kan de kosten fiscaal verwerken. Wel moeten de kosten van IMET rechstreeks gedeclareerd worden aan het bedrijf. Wanneer de declaraties van de behandeling rechtreeks door de persoon worden betaald en deze daarvoor een vergoeding krijgt van het bedrijf, wordt deze vergoeding wel fiscaal belast en worden daarover premies geïnd.

PersoonsGebonden Budget (PGB)

In sommige gevallen is het mogelijk een Persoonsgebonden Budget voor de begeleiding door IMET aan te vragen. IMET begeleidt cliënten door de aandacht van de klacht te verleggen naar andere aandachtsgebieden, bijvoorbeeld via activerende begeleiding. De praktijk wijst uit dat daarmee de klacht sterk gereduceerd wordt en de persoon weer beter of zelfs heel goed kan functioneren.

 

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.