Behandeling Resultaten Clienttevredenheidsonderzoek

Cliënttevredenheidsonderzoek

IMET hecht er waarde aan de kwaliteit van de begeleiding van haar cliënten steeds verder te optimaliseren. Om inzicht te krijgen in hoe cliënten de begeleiding ervaren heeft IMET het onafhankelijke en daartoe geautoriseerde onderzoeksbureau TRIQS uit Zwolle opdracht gegeven tot de uitvoering van een clienttevredenheidsonderzoek. Dit Onderzoek is gehouden volgens de Trimbos systematiek, de Cliententhermometer. De opdrachtgever heeft op geen enkele manier invloed op de procedures en resultaten van dit onderzoek.

Samenvatting van dit onderzoek door het onderzoeksbureau

Hieronder volgt een tabel met gemiddelde rapportcijfers (van 0 tot 10) en percentages (0 tot 100%) die cliënten IMET toekenden in reactie op standaardvragen en enkele door IMET toegevoegde vragen. IMET scoort op alle terreinen waarop je zorg en dienstverlening kunt waarderen een goed of zelfs uitstekend.

Onderdeel 2008  2011
Rapportcijfer   8.31 8.38
Cluster informatie 90% 96%
Cluster inspraak 85% 92%
Cluster hulpverlener 99% 99%
Cluster resultaat  87% 90%
IMET aanbevelen 98%  100%
IMET individuele benadering 8.84 9.14
IMET methode 8.82 8.73
IMET beoogde resultaat 88% 100%
IMET extra inspanning 86% 92%

 

Vraag 2 in cluster 3:"Heeft u voldoende informatie gekregen over de behandelen begeleidingsmogelijkheden van de instelling?" springt eruit. Met een score van 100% is deze uitmuntend te noemen.

Cluster 'Inspraak' wordt met een gemiddelde score van 92% als zeer goed gewaardeerd.

De waardering voor cluster 'Hulpverlener' is met 99% uitstekend te noemen.

Met een gemiddelde score van 90% is de waardering voor cluster 'Resultaat' goed.

Binnen de overige vragen valt op dat 100% een ander zou aanraden om hulp te zoeken bij IMET; een uitstekende score.

Bij de door IMET toegevoegde vragen vallen in positieve zin het gegeven rapportcijfer voor de persoonlijke benadering op, te weten 9.1. Ook de vraag "Heeft de persoonlijke benadering van IMET bijgedragen aan het beoogde resultaat van uw behandeling?" is met 100% uitmuntend te noemen.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.