Behandeling Meningen en ervaringen Ouders van clienten

Wat vinden ouders van (ex-)cliënten van de behandeling van IMET?

M. A. 

Dankzij de persoonlijke, op maat gegeven therapie van IMET is onze dochter zo goed als genezen van anorexia nervosa.

Voordat wij in aanraking kwamen met IMET is zij gedurende een jaar behandeld in een kliniek voor eetstoornissen. Aanvankelijk leek de behandeling goed aan te slaan; lees: ze had weer een gezond gewicht. Echter na een aantal maanden sloeg de ziekte genadeloos toe.

Wij hebben toen bij IMET aangeklopt voor hulp. En die hebben we gekregen. Onze dochter, in de eerste plaats, maar ook wij als ouders  konden in de meest heftige fase dag en nacht terecht.

De behandelwijze van IMET, de ziekte als symptoom te zien en op zoek te gaan naar de veroorzakers, sprak ons zeer aan en bleek te werken. Onze dochter is tijdens de behandeling bij IMET in twee jaar veranderd van een persoon, gevangen door allerlei dwanggedachten tot iemand met een eigen identiteit. Inmiddels staat ze weer vol enthousiasme in het leven.

De behandelwijze en filosofie van IMET, ontwikkeld door Rob Zondag, verdient veel meer erkenning van de reguliere geneeskunde, zodat meer mensen echt geholpen kunnen worden.

 

R. & H. S.

Wij hebben Rob Zondag ervaren als een geduldige, zeer empathische begeleider die onze dochter met anorexia met succes heeft weten te helpen toen zij was uitbehandeld in het reguliere circuit. Rob stond vanuit zijn geheel eigen aanpak altijd open voor samenwerking met huisarts en specialist om tot optimaal resultaat te komen. De aanpak van IMET heeft daarmee een belangrijk aandeel gehad in het uiteindelijke herstel van onze dochter.

 

H. en J. K. 

Dochter D. is 2½ jaar onder behandeling geweest i.v.m. anorexia nervosa.

  • IMET was direct beschikbaar, geen lange wachtlijst. 

  • Geen bureaucratisch gedoe, van het kastje naar de muur gestuurd worden, steeds opnieuw het verhaal moeten doen.

  • Sessies werden zeer flexibel aangepast op noodzaak en behoefte van cliënt; deze werden ook afgerond en niet gestopt omdat de tijd om was.

  • IMET was altijd goed bereikbaar.

  • Bij IMET wordt iedere cliënt als “uniek” behandeld, de benadering is dan ook zeer persoonlijk en daardoor effectief, geen standaard procedures.

 

H. T. 

IMET heeft meermalen aangetoond dat het mogelijk is d.m.v. hun therapie en behandeling mijn dochter uit de negatieve spiraal te halen; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de behandelingen via (red.), gedwongen voeding. Het is mijn stellige overtuiging dat mijn dochter dankzij IMET uit het terminale stadium gekomen is.

IMET redt levens!

Dr. P.K. en J.M.J. K.v.B. tot W. 

Ouders van anorexiapatiënt.

Van harte bevelen ondergetekenden het initiatief van IMET aan. Onze dochter leed aan anorexia nervosa, waarvoor zij onder behandeling kwam van respectievelijk een psycholoog en een universitair psychiatrisch centrum. Dit was allesbehalve een succes.

De psycholoog bleek niet toegerust om dit ernstige probleem aan te pakken en de methode van de psychiatrische kliniek, die gebaseerd is op controle van het gewicht en het normaliseren van het eetpatroon onder sterke psychologische dwang, riep een zo grote weerstand bij onze dochter op, dat zij daar niet in behandeling wilde blijven. 

De behandelingsmethodiek van IMET bleek een zegen. Voor het eerst voelde onze dochter zich begrepen en de anorexia begon geruisloos te verdwijnen. Zoals de vele ouders met kinderen onder behandeling van IMET ons al voorspeld hadden, functioneert zij nu weer zelfstandig op een manier die wij voor onmogelijk gehouden hadden.

Graag willen wij dan ook een pleidooi houden voor de methode, zoals in Nederland ontwikkeld door Rob Zondag. Een man met absolute toewijding en vertrouwenwekkend inzicht in de ziektebeelden die hij behandelt: de dwang- en eetstoornissen. Het is voor ons dan ook geheel onbegrijpelijk dat financiële vergoeding voor de behandeling door IMET niet te realiseren is, in tegenstelling tot de veel minder effectieve en ons inziens achterhaalde "officiële" technieken. En dat terwijl anorexia nervosa de meest dodelijke psychische aandoening van alle is. Deze patiënten schreeuwen om hulp, niet om eten! Wij dringen er met klem op aan de voortzetting en verdere ontwikkeling van de emotieve therapie te erkennen als een dringend noodzakelijk alternatief voor de grotendeels falende psychiatrie en IMET op minstens gelijke wijze financieel te ondersteunen.

 

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.