Behandeling Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen:

Hoe lang duurt het voordat ik kan beginnen als ik nu een afspraak wil maken? Hebben jullie een wachtlijst?

Is er bij mij in de buurt ook een behandelmogelijkheid?

Wordt de behandeling van IMET door de zorgverzekering vergoed?

Hoe langduurt een sessie?

Hoe vaak krijg je een sessie?

Heb ik steeds met dezelfde therapeut te maken?

Is de behandeling helemaal individueel of zijn er ook groepstrainingen?

Hebben jullie ook een nazorgtraject?

Welk resultaat mag ik bij jullie verwachten?

Waarom zou IMET mij wel kunnen helpen als andere behandelaars dat niet kunnen?

Jullie werken met vrijgevestigde therapeuten. Is dat niet beperkend dat zo iemand autonoom werkt?

Ik heb zie op tegen hypnose. Ben ik verplicht dat te ondergaan?

Als onze dochter / zoon behandeld wordt, welke rol spelen wij, als ouders, daar dan in?

Behandelen jullie ook de ernst van mijn probleem?

Ik lijd aan meerdere stoornissen. Krijg ik daarvoor met verschillende therapeuten te maken?

Ik lijd aan ernstig ondergewicht. Nemen jullie mij daarmee wel in behandeling?

Hoe staan jullie tegenover gedwongen voeding?

Ik heb behoefte aan lotgenotencontact. Hebben jullie hier mogelijkheden voor?

Ik ben bij een psychiater in behandeling. Kan ik gelijktijdig bij jullie in behandeling komen?

 

Hoe lang duurt het voordat ik kan beginnen als ik nu een afspraak wil maken? Hebben jullie een wachtlijst?

Dit is verschillend per behandellocatie en therapeut. Daar waar geen wachtlijst is kan je in principe direct beginnen wanneer de tijden waarop de therapeut ruimte beschikbaar heeft overeenkomen met wat voor jouw agenda mogelijk is. Meestal kan het kennismakingsgesprek binnen een of twee weken plaatsvinden. Wil je na dit gesprek meteen doorgaan in het kennismakingstraject (3 dubbele sessies om in de praktijk te ervaren hoe de therapeut met jou en je probleem omgaat), dan maken jullie daar meteen afspraken voor.

 

Is er bij mij in de buurt ook een behandelmogelijkheid?

Door de reorganisatie van IMET en een intensievere Kwaliteitsnormering is het aantal behandellocaties momenteel beperkt. Er wordt echter hard gewerkt aan een nieuwe verdichting van het netwerk. Voor actuele informatie kun je contact met ons opnemen.

 

Wordt de behandeling van IMET door de zorgverzekering vergoed?

Een eventuele vergoeding wordt alleen verstrekt vanuit een aanvullende verzekering. Niet elke polis voorziet in een vergoeding voor een behandeling als die van IMET. Het is goed je verzekeraar te raadplegen. De vergoedingen vallen onder alternatieve behandelingen of onder hypnotherapie. Onze therapeuten zijn allemaal aangesloten bij een erkende beroepsvereniging.  

 

Hoe lang duurt een sessie?

Gemiddeld duurt een sessie 45 minuten. IMET werkt veel met dubbele sessies (anderhalf uur gemiddeld), om zo voldoende tijd te kunnen nemen voor processen.

 

Hoe vaak krijg je een sessie?

Dat hangt van jouw situatie af. Gemiddeld is dat één keer per week, maar dat kan tijdelijk verhoogd worden tot twee of meerdere keren per week een (dubbele) sessie. Na verloop van tijd kan het aantal sessies verminderd worden naar eens in de veertien dagen of zelfs minder. We passen ook wel eens een rustpauze in van een aantal weken. Alles wordt zo veel mogelijk afgestemd op de processen zoals jij die doorloopt.

 

Heb ik steeds met dezelfde therapeut te maken?

In principe heb je een vaste therapeut, maar het kan ook zijn dat je tijdelijk door een ander behandeld wordt die een specifieke methode toepast. We letten erop wat voor jou het meest effectief werkt. Dat gaat altijd in overleg met jou.

 

Is de behandeling helemaal individueel of zijn er ook groepstrainingen?

De behandeling is individueel, in een één-op-één contact met de therapeut. We vinden het belangrijk dat jij je eigen oplossingen mag vinden en niet weer moet luisteren hoe anderen hun oplossingen bedacht hebben.

 

Hebben jullie ook een nazorgtraject?

De behandeling gaat automatisch over in een nazorgtraject. In dat traject vindt doorgaans nog maar eens per maand een dubbele sessie plaats. Na dit traject volgt de monitoring. Dat zijn gesprekken die eens per kwartaal plaats vinden, waarin wordt besproken of alles nog steeds goed gaat en waarin ingegrepen kan worden wanneer dat nodig blijkt. Uiteindelijk vindt telefonisch na een halfjaar nog een geprek plaats. Daarna wordt alles afgerond. De client kan nog altijd om feedback vragen ook na die periode. De praktijk wijst uit dat mensen die klaar zijn na drie of zes maanden te kennen geven dat het goed met ze gaat en dat dat allemaal heel vanzelfsprekend gaat. Voor de meeste ex-cliënten lijkt hun probleem heel ver achter hen te liggen. Sommigen kunnen niet meer begrijpen dat het hen zo bezig heeft gehouden.

 

Welk resultaat mag ik bij jullie verwachten?

We behandelen de veroorzakers, instandhouders en het gedrag. Daarmee ontstaat tijdens de behandeling een steeds beter wordende kwaliteit van leven voor jou. Aan het eind van het proces zijn de veroorzakers en instandhouders weg en is je gedrag veranderd. Doordat er geen veroorzakers meer zijn, heb je, ook bij een plotselinge tegenslag, geen reden meer om je innerlijke reactie daarop te uiten in compensatiegedrag.

Overigens kan geen enkele behandelaar je garanties geven dat je geneest. Niet de therapeut geneest je, maar jij zelf. En als je ergens in het proces met de behandeling stopt, ben jij daar zelf verantwoordelijk voor.

 

Waarom zou IMET mij wel kunnen helpen als andere behandelaars dat niet kunnen?

Daar zijn verscheidene redenen voor:

  • Ten opzichte van reguliere behandelingen is onze werkwijze anders. Niet de therapeut weet de oplossingen te bedenken, maar hij of zij weet ze uit jou te krijgen. Daarom passen ze precies bij jouw mogelijkheden en beperkingen van dat moment om ze ook uit te kunnen voeren. Opgelegde oplossingen worden vermeden. De oplossing en uitvoerbaarheid matchen daardoor optimaal.
  • We stellen geen limieten aan de behandeltermijn.
  • We behandelen niet alleen het gedrag en het denken, maar vooral ook het onderliggende; de veroorzakers en instandhouders van het gedrag. Zo worden de (onbewuste) argumenten voor het compensatiegedrag geëlimineerd.
  • Ten opzichte van de meeste vrijgevestigde therapeuten zijn de IMET-therapeuten goed opgeleide specialisten op het gebied van de behandeling van eet-, angst-, dwang- en identiteitsstoornissen. Zij kennen de specifieke structuren en processen die daarachter liggen.

 

Jullie werken met vrijgevestigde therapeuten. Is dat niet beperkend dat zo iemand autonoom werkt?

Het klopt dat onze therapeuten vrijgevestigd zijn. Maar gelijktijdig werken zij ook vanuit teamverband. Er vindt veel overleg plaats op cliëntniveau, en uitwisseling van ervaringen op bredere gebieden. Daarnaast is er bijscholing via intervisie, supervisie en cursussen.

 

Ik heb zie op tegen hypnose. Ben ik verplicht dat te ondergaan?

Als je je onveilig voelt bij hypnose, komt dat waarschijnlijk door negatieve ervaringen of negatieve verhalen daarover. Er zijn (hypno)therapeuten die menen een eet-, dwang- of angststoornis volledig met behulp van hypnose te kunnen behandelen, zonder de kennis te hebben over de achtergronden van deze aandoeningen. Dat kan heel vervelende consequenties hebben. IMET-therapeuten beheersen een breed scala aan behandeltechnieken waardoor hypnose niet altijd noodzakelijk is. Vaak zijn er geschikte andere methoden mogelijk die ook effectief zijn. Als je afkerig bent van hypnose wordt het niet bij jou toegepast.

 

Als onze dochter/zoon behandeld wordt, welke rol spelen wij, als ouders, daar dan in?

De ouders en partner worden, als dat wenselijk en mogelijk is, zeer nauw bij de behandeling betrokken. Er vinden regelmatig gesprekken plaats tussen de cliënt, de ouders en/of partner en de therapeut. Doel van deze gesprekken is wederzijds begrip te ontwikkelen voor de verschillende denk- en belevingssystemen van de cliënt en van haar directe omgeving, en voor de veranderingsprocessen die elk van deze personen gedurende deze behandeling ondergaat.

 

Behandelen jullie ook de ernst van mijn probleem?

We nemen elk eet-, angst-, dwang- en identiteitsprobleem serieus. Van heel ernstig tot schijnbaar onbelangrijk. Als jij er hinder van hebt, al is het alleen maar het voortdurend denken aan wat je moet doen of juist niet mag doen, kan dat heel belemmerend voor je zijn. Als je probleem binnen onze mogelijkheden ambulant behandeld kan worden, kan je bij ons terecht. Dit wordt individueel vastgesteld. Bij eetstoornissen wordt bij een BMI van 15 of minder wel altijd externe medische controle van de huisarts, kinderarts of internist vereist. 

 

Ik lijd aan meerdere stoornissen. Krijg ik daarvoor met verschillende therapeuten te maken?

Je hebt altijd met je eigen therapeut te maken. In de meeste gevallen is deze zo veelzijdig dat hij of zij de diversiteit aan gedragssymptomen kan behandelen. Vanuit onze visie zijn al deze stoornissen het gevolg van dezelfde veroorzakers, en onze therapeuten kennen de structuren daarvan. In enkele gevallen kan je tijdelijk door een andere therapeut behandeld worden die specialist is op een bepaald gebied. Dat gaat altijd in overleg met jou.

 

Ik lijd aan ernstig ondergewicht. Nemen jullie mij daarmee wel in behandeling?

IMET neemt ook cliënten aan met ernstig ondergewicht. We gaan ervan uit, dat als je al meer behandelingen achter de rug hebt zonder het gewenste resultaat, een andere methode zoals de onze wel een uitkomst kan bieden. Je hebt wel een aantal ernstige overlevingsrisico’s. Behandeling vindt daarom plaats onder voorwaarden en met duidelijke afspraken. Bij een BMI van 15 of minder wordt altijd externe medische controle van de huisarts, kinderarts of internist vereist. Er wordt ook gelet op andere factoren, zoals je huidige geestelijke conditie, het proces van gewichtsafname, je voorgeschiedenis in behandelingen, je motivatie voor de behandeling. In een kennismakingsgesprek zal dit aan de orde komen.

 

Hoe staan jullie tegenover gedwongen voeding?

We maken onderscheid tussen gedwongen eten, en intraveneuze en sondevoeding. Tegen het eerste hebben we grote bezwaren. Niet alleen tegen het gedwongen eten, maar juist tegen alles wat als systeem van onbegrip, ontmenselijking en vernederingen eromheen zit. Intraveneuze en sondevoeding kunnen een overlevingsnoodzaak zijn. Soms is er geen andere mogelijkheid om uit een levensbedreigende situatie te komen. Wel vinden we dat het aanbrengen van de systemen meer voorbereiding vereist, zodat de persoon niet achteraf met een trauma uit de behandeling komt omdat zij iets toegediend heeft gekregen waar ze heel angstig voor is.

Inmiddels behandelen we ook mensen alleen maar om ze voor te bereiden op het krijgen van sonde- en intraveneuze voeding, zodat de eventuele psychische schade daarin beperkt kan blijven.

 

Ik heb behoefte aan lotgenotencontact. Hebben jullie hier mogelijkheden voor?

IMET geeft cursussen aan ouders en partners van cliënten om hen te ondersteunen in het omgaan met iemand die lijdt aan een eet-, angst-, dwang- of identiteitsstoornis. Voor cliënten heeft IMET geen groepen, omdat dit niet aansluit bij de visie van IMET. We vinden het belangrijk dat jij je eigen oplossingen mag vinden en niet moet luisteren hoe anderen hun oplossingen bedacht hebben. Mocht je een eetstoornis hebben en erg de behoefte hebben aan contact met anderen die ook een eetstoornis hebben, dan verwijzen we je naar: www.stichting-jij.nl.

 

Ik ben bij een psychiater in behandeling. Kan ik gelijktijdig bij jullie in behandeling komen?

Dat hangt ervan af wat de psychiater en jij in de behandeling doen. Als je alleen onder controle staat in verband met medicatie, hoeft dat geen probleem te zijn. We willen wel overleg met die psychiater voeren voordat we met een eventuele behandeling beginnen.

 

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.