Boeken Ik zal stil naar je luisteren

 

Ik zal stil naar je luisteren

 

Aantal pagina's: 324
ISBN nummer:  9 789049 400705
NUR code: 777
Auteur: Rob Zondag
Prijs: € 17,95
Tweede druk (2010)

Mensen die in hun eerste levensjaren problemen hebben gehad met het ontwikkelen van hun identiteit, kunnen daarna tegen enorme problemen aanlopen. Zelfontkenning en vertekende waarneming van gevoelens en gedragingen zijn vaak het gevolg. Als dit wordt gecompenseerd met dissociaties, angsten, dwangmatigheden, obsessies, vervreemding van zichzelf, verdovingen door overeten of niet eten, worden de problemen steeds groter.

De humane, individueel cliëntgerichte methode van IMET neemt het aangeboren vermogen, en de specifieke persoonlijkheid van de cliënt als uitgangspunt en  bouwt verder op dit fundament om de leefwijze van de persoon weer kwaliteit te geven en weer aan te laten sluiten op het maatschappelijke verkeer.

In ik zal stil naar je luisteren wordt uitgelegd hoe angsten en obsessies kunnen ontstaan, welke vormen dit kan aannemen, welke omgevingsfactoren invloed hebben en hoe en waarom bepaald gedrag in stand wordt gehouden. Daarnaast wordt de methode besproken, die de therapeuten, die zich verzameld hebben in de stichting IMET, hanteren. Dit boek geeft naast een analyse van de oorzaken ook concrete aanknopingspunten om de oplossing dichter bij te brengen.

Aanbevolen voor mensen die de symptomen bij zichzelf herkennen, maar zeker ook voor hen die in hun omgeving iemand kennen met het beschreven gedrag.

 

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.