Boeken Leer mij jou te begrijpen

 

Leer mij jou te begrijpen

 

Aantal pagina's: 367
ISBN nummer:  9 789049 400569
NUR code: 777
Auteur: Rob Zondag
Prijs: € 16,95
Eerste druk (2009)

Klik hier om te bestellen

Bekijk hier een stukje inhoud

Dit boek behandelt op een begrijpelijke manier de specifieke en complexe processen die tot veel psychische stoornissen leiden. De verborgen processen achter verstoorde systemen, zoals de verschillende vormen van eet-, angst-, dwang- en identiteitsstoornissen. Centraal staat de vraag hoe je daarmee als omgeving van de persoon mee kunt omgaan; niet alleen als professioneel behandelaar, maar ook als familie, vriend of kennis.

Gescherpt door de jarenlange praktijkervaring van de auteur worden de problemen, processen en oplossingen vanuit een geheel ander dan gebruikelijk perspectief bekeken: de Mentaal-Emotieve Training. Deze training gaat terug naar de basis waarin het onderbewuste weer volledig wordt erkend. Door intensief te luisteren naar wat er in de cliënt leeft en deze te stimuleren en te motiveren de eigen beleving te uiten en vorm te geven, dring je door in de oorspronkelijke systemen van de persoon. Via dit eigen systeem kun je de persoon de juiste voeding geven om uiteindelijk nieuwe ideeën en strategieën te ontwikkelen voor een natuurlijker gedrag; een nieuwe passende lifestyle.

Aan begeleiders en ouders van heel jonge kinderen wordt in dit boek een goed inzicht gegeven in de ontwikkelingsprocessen bij kinderen die wellicht tot ongewenste situaties kunnen leiden. En hoe je deze voor een belangrijk deel kunt voorkomen of kunt herstellen.

Marijke, 22 jaar, knikt met een stralend gezicht als ik haar uitleg geef over ‘Aandacht aan de aandacht’, uit de verhandeling ‘Aandacht en aanwezigheid’ van Gerard Bodifée. Ze snapt het en voelt het. Alles is met alles verbonden, bevestigt ze. Ik weet het. Zo is het. Zo moet het ook voelen, maar waarom voel ik dat niet zo?

Ineens heb ik een beeld, een onderwater panorama. Zij zweeft in het water, beweegt en ervaart het water als fysiek contact met haar lijf. Ik zie hoe ze verbinding heeft via het water met alles om zich heen. Ze zwemt, raakt aan, onderzoekt, kijkt en voelt. Zij is één geheel met alles om zich heen, tot in de verste verte reikt het water en daarmee de verbinding tussen haar en alles in het water. Ik zie haar op het droge in een geordende wereld waar alles is bedacht. Ze voelt de lucht niet. Die is te ijl; die heeft ze nooit leren voelen. Alles staat los van haar. Ze voelt zichzelf niet omdat ze de verbinding met buiten kwijt is.

Ik vertel haar daarover. Vraag of de metafoor klopt. Ze bevestigt het. Een aanhoudend knikken. Dan overmant het verdriet haar. Ze verlangt er zo naar, maar weet niet hoe ze het moet bereiken. Verbinding hebben met alles is erkenning geven aan zichzelf Mensen als Marijke, en we hebben er veel van in behandeling, missen de verbinding. Ze zoeken naar de driedimensionale wereld, maar worden doorlopend geconfronteerd met oppervlakkigheid. Ze zoeken naar de samenhang van het totaal waar zij zich in willen beleven. Het enige wat zij nog ervaren is leegte en onbeduidendheid. Ze spartelen op het droge, ontdaan van alles wat ze nodig hebben: verbinding.

Mensen als Marijke zijn van oorsprong subtiel. Maar in hun huidige toestand vragen ze naar oplossingen in hapklare brokken. Door hen die aan te bieden geef je hen hetzelfde surrogaat als wat hen uit het water op het droge gebracht heeft. Geef hen de subtiliteit terug. Behandel hen als volwaardig totaal, bestaande uit een oneindige diepte en breedte aan details.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.