Boeken Het totaal van de werkelijkheid

Het gaat om het totaal van de werkelijkheid 
en de werkelijkheid van het totaal

 

Aantal pagina's: 48, paperback,   A4-formaat

Auteur: Rob Zondag

Prijs: € 16,82

Eerste druk (2016)

 

 

We leven in de gevolgen van de evolutionaire ontwikkeling die wij als mens doormaakten; van wilden met een knots die elkaar bevochten en opaten, via zoekers naar bescherming vanuit de magie die ons beperkingen oplegden, tot wetenschappers die de werkelijkheid willen kennen en exploiteren.

We zijn de kinderen van onze ouders die ook weer opgevoed zijn vanuit een keten van opvoeders. Zij gaven normen en waarden, en culturele werkelijkheden uit een voorgaande tijd door. We slepen de ballast met ons mee van normen en waarden die een verschil van duizenden jaren in voortschrijdende inzichten toestaan of juist tegengaan. De technologie loopt ons ver vooruit, maar religieuze ontwikkelingen houden ons duizenden jaren in een onveranderende greep vast.

Het gaat om alles.
Deze stelling gaat over de wederkerigheid van zowel de ‘werkelijkheid’ als van het ‘totaal’. Een wederkerigheid die leidt tot de erkenning van de absolute logica van alle processen in de kosmos, vanaf het atomaire systeem tot en met het allerhoogste kosmische systeem. De stelling gaat niet alleen over de fysische werkelijkheid, maar ook over de niet materiële werkelijkheid; over de levende organismen, de menselijke geest en alles wat daaruit ontstaan is.
De menselijke beperking is dat de mens het vermogen mist om deze oneindig complexe en genuanceerde feiten en processen als een onverbrekelijk geheel te kunnen overzien en in de juiste context te plaatsen. Toch is er een oplossing om die tekortkoming te overbruggen en dichter bij het inzicht te komen over de totale werkelijkheid en de werkelijkheid van het totaal. Daar gaat deze filosofische beschouwing over.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.