Behandeling Soorten Klachten Angststoornissen

 

Wat zijn angststoornissen?

Angsten zijn heel natuurlijk. Ze vormen een logische menselijke reactie op waarnemingen die bedreigend zijn. Maar als we er op het noodzakelijke moment niets mee kunnen doen, gaan de angsten met ons op de loop, en kunnen ze obsessief en onbeheersbaar worden. Angst vreet aan je, het verlamt en veroorzaakt stress. Het maakt je machteloos en ontneemt je je zelfvertrouwen. Ongewild ga je angsten vergroten tot overweldigende proporties die soms dichtbij de rampzaligheid liggen. Het verandert de werkelijkheid tot belevingen van steeds grotere gevaren. Het lijkt een spiraal die je vasthoudt en steeds enger en drukkender wordt. Wanneer dit je in de weg gaat staan in je dagelijks leven, kan er gesproken worden van een angststoornis.

Veelvoorkomende angsten

Paniekstoornis: Iemand die hieraan lijdt heeft regelmatig last van onverwachte paniekaanvallen, waarbij onder andere hartkloppingen, duizeligheid, benauwdheid en tintelingen kunnen voorkomen. Vaak is er de angst om dood te gaan. Een paniekstoornis kan leiden tot het vermijden van openbare plaatsen, uit angst om daar een paniekaanval te krijgen. Zo kan naast de paniekstoornis ook agorafobie ontstaan.

Agorafobie/straat- of pleinvrees: Dit is angst voor situaties en plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn of waar je moeilijk weg kunt komen in het geval dat er iets ernstigs zou gebeuren. Mensen die hier in sterke mate aan lijden komen soms jarenlang hun huis niet meer uit. Agorafobie komt vaak samen voor met paniekaanvallen.

Gegeneraliseerde angststoornis: Mensen die hieraan lijden hebben vaak last van een onrustig en angstig gevoel en maken zich om veel dingen zorgen. Iemand die hieraan lijdt piekert veel over dingen die zouden kunnen gebeuren. Vaak is er ook sprake van slaapproblemen of concentratieproblemen.

Sociale angst: Dit is de angst voor afwijzing, vernedering of kritiek door anderen. Soms is er angst in specifieke situaties, zoals spreken, schrijven of eten in het openbaar. Angst om te gaan blozen, trillen of zweten. Dit kan leiden tot het vermijden van sociale situaties.

Faalangst: Iemand met faalangst is erg bang om niet goed genoeg te presteren, fouten te maken en het niet goed genoeg te doen. Feedback of kritiek krijgen is moeilijk. Om maar geen negatieve reactie te kunnen krijgen gaan mensen met faalangst soms extra hard hun best doen om het zo goed mogelijk te doen, of ze doen juist expres niet hun best zodat ze het idee hebben dat het aan hun bekwaamheid ligt wanneer ze kritiek krijgen, maar aan het feit dat ze hun best niet gedaan hebben.

Specifieke angsten of fobieën: Bij een specifieke fobie is er angst voor een specifiek voorwerp of een specifieke situatie. Bijvoorbeeld angst voor honden of spinnen. Angst voor het donker of voor geluiden in huis. Angst om te gaan slapen omdat je dan niets in de gaten kunt houden. Angst voor bloed of injecties. Angst voor ziekte of besmetting. Angst voor grote of juist kleine ruimten. Angst om te reizen. Angst voor de toekomst, voor overheersing, angst om los te laten, of om verlaten te worden. Angst voor straling, geluiden of licht. Voor sommige mensen is het lezen of horen van bepaalde woorden al heel bedreigend. Woorden als: dood, ziekenhuis, moord, ongeluk, geesten, stikken, brand. In een andere betekenis kunnen het woorden zijn die te maken hebben met de toekomst: werk, carrière, baas, studie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid. Er zijn heel veel woorden die, wanneer de betekenis ervan uitvergroot wordt, heel bedreigend zijn en de emoties aardig op hol weten te brengen. Naast de angst voor voedsel, omdat je er dik van kunt worden, kan angst voor voedsel ook ontstaan uit onzekerheid of het voedsel wel goed is, of het niet besmet is of bedorven. Mensen kunnen ook angstig zijn dat er door iemand gif in gespoten is of dat er tijdens de productie gif in terechtgekomen is.

Lastig uit te leggen

Angststoornissen zijn voor de omgeving van iemand die daaraan lijdt vaak heel moeilijk te begrijpen. Veel mensen gaan mee met het gegeven, maar uitleggen is heel lastig. Ze aanvaarden dat het wel zo zal zijn en dat het best moeilijk is, maar snappen doen ze het niet.

Hoeveel goed bedoelde adviezen kreeg je in de loop van de tijd. De meeste daarvan had je zelf al in het begin van je klacht bedacht. Dat zijn gepasseerde stations. Het probleem van de angst is niet zo simpel op te lossen. Daarvoor moet je heel veel begrijpen. Het is niet een kwestie van aanstellen of zwakte. Het is werkelijk ernstig en moeilijk.

Oorzaken

In principe zijn er vier hoofdoorzaken die tot angst kunnen leiden: één of meer traumatische gebeurtenissen, een opeenstapeling van frustrerende gebeurtenissen, bijzondere gevoeligheden voor prikkels, en bijgeloof of het magische denken. Vaak is het een combinatie van deze vier. Er bestaat geen onderwerp of er is wel een angst op te ontwikkelen.  

We maken verschil in angsten die vanuit een trauma ontstaan zijn of angsten die sluipend ontwikkeld zijn. Voor beide geldt een andere behandeling. Bij IMET worden beide methoden gebruikt, afgestemd op de situatie van de cliënt.

Trauma-angsten

Trauma's zijn meestal terug te voeren tot herkenbare gebeurtenissen die ook vrij goed te omschrijven zijn: verlies, geweld, bedreigingen. Ze zijn meestal wel te benoemen. De angst heeft te maken met een reactie op die gebeurtenissen en die reactie is vaak goed onder controle te brengen door de emoties weer te rationaliseren. Door anders over de gebeurtenis te gaan nadenken en er een andere betekenis aan te geven leert de persoon beter of misschien goed met de gebeurtenis te leven. Bij trauma's kan je relatief snel aan de verandering van het angstproces beginnen.

De oorsprong van veel niet-traumatische angststoornissen

Bij de andere angstvormen ligt het vaak wat ingewikkelder. Daar moet je eerst de veroorzakers helder krijgen en die kunnen vaak diep weggestopt zijn in het onbewuste en daar toch op een krachtige manier hun werk doen.

Vanuit de waarnemingen in de praktijk bij IMET, blijken niet-traumatische angststoornissen onderling vaak dezelfde veroorzakers te hebben. Het lijkt erop dat persoonlijke en onbewuste voorkeuren, die bijvoorbeeld genetisch bepaald zijn of vanuit de opvoeding versterkt, de ‘keuze’ maken waarin de persoon zijn of haar compensaties vindt. Deze compensaties kunnen niet te definiëren angsten zijn, al of niet gecombineerd met specifieke dwangmatigheden zoals rituelen, een eetstoornis, faalangst of angst voor de toekomst.

Lees hier meer over de oorzaken van niet-traumatische angststoornissen.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.