Behandeling Soorten Klachten Faalangst

 

Wat is faalangst?

Mensen willen hun plek in de samenleving veroveren. Dat begint met de erkenning dat ze er mogen zijn, met het laten zien dat ze meekomen in het milieu waarin ze leven of willen leven. Ze richten zich op de oordelen die anderen over hen hebben en vormen daaruit een beeld van zichzelf.

Wanneer mensen vaststellen dat ze niet bereiken wat ze willen bereiken, en daarin ook nog eens bevestigd worden door de omgeving, daalt hun eigenwaarde, hun zelfwaardering en het vertrouwen in de eigen vermogens. Er ontstaat een toenemende angst om niet te voldoen aan de door henzelf en anderen gestelde eisen. Deze angst blokkeert weer in het bereiken van de volgende eisen. De faalangst die daaruit ontstaat, kan verlammend werken op het ondernemen van nieuwe uitdagingen en leidt tot sterk terughoudend gedrag: De persoon zal alles doen om zijn ‘onhandige gedrag’ te verstoppen en elke activiteit waarin hij zichzelf als onhandig of minderwaardig beschouwt, achterwege te laten. Hij schaamt zich voor zichzelf en trekt zich steeds meer terug uit activiteiten en vermindert zijn sociale contacten. Hij neemt afstand tot zijn omgeving en communiceert steeds moeilijker. Hij krijgt de neiging zich steeds kleiner en onzichtbaarder te maken.

Uit faalangst kunnen stemmingswisselingen en depressiviteit ontstaan.

Assertiviteitstrainingen die aan het verleden van de persoon voorbijgaan, verergeren soms het probleem. Misschien kan de persoon leren op te komen voor zichzelf. Maar de kans is groot dat deze dit weer doet vanuit alleen aangeleerd gedrag, zonder dat er sprake is van een werkelijk persoonlijke mening en overtuiging. En op den duur ervaart de persoon deze uitholling opnieuw en verliest het weer zijn zelfvertrouwen omdat het zijn eigen identiteit nog steeds niet heeft leren erkennen en respecteren. Als je vindt dat je er eigenlijk niet bent, hoe kan je dan voor jezelf opkomen? Voor wie kom je dan op?

 

Lastig uit te leggen

Faalangst is lastig uit te leggen door degene die daar onder lijdt. Je hebt je mening over jezelf gevormd, daar een overtuiging van gemaakt en zelf vastgesteld dat deze klopt. Je schaamt je voor je falen en kan er niet over praten. Dat wordt al helemaal moeilijk tegen mensen van wie jij vindt dat je aan hun eisen moet voldoen. Je ziet immers dat anderen wel bereiken wat ze willen en van hen verwacht wordt en uitgerekend jij bent diegene die dat niet kan. Jij doet door je falen anderen te kort. Jij stelt teleur, denk je. Hoe moet je dat uitleggen. Je voelt je klein en onhandig; mislukt. Je had het die anderen zo gegund dat ze trots op je zouden zijn. Mensen praten over hun successen en jij kent alleen maar mislukkingen.

Het enige wat jij, die lijdt aan faalangst, verkeerd doet is dat je teveel naar je beperkingen kijkt en te weinig naar je mogelijkheden. Natuurlijk, je hebt zoveel ervaringen van mislukkingen. Je bent er zo vaak op gewezen. Maar het proces waar jij doorheen bent gegaan is het proces van de self-fulfilling prophecy. Door als klein kind je de kritiek van anderen en jezelf sterk aan te trekken ben je gaan geloven dat je niet voldoet en dat geloof ben je onbewust in je gedrag gaan bevestigen. En door steeds naar je ervaringen te blijven kijken, naar die beperkingen die steeds benadrukt werden, ontstond een diepe overtuiging dat je alleen maar faalt.

De ervaring bij IMET met faalangst is dat mensen die daar het slachtoffer van zijn geworden zich steeds hebben willen meten met andere mensen die andere kwaliteiten hadden dan zij. Dat is geen fout van de persoon zelf, maar is ingegeven vanuit de nadrukkelijke structuren vanuit de samenleving in de opvoeding. Als kind word je geleerd waaraan je allemaal moet voldoen en op welke wijze je dat moet bereiken. Maar veel mensen hebben andere vermogens dan de standaard vermogens. Veel mensen kunnen hetzelfde bereiken als anderen, maar op een andere, niet gestandaardiseerde, manier. Maar als je die mogelijkheid niet aangeboden krijgt of hij wordt je zelfs onthouden, dan wordt het moeilijk om je doorlopend te kunnen meten met de resultaten van anderen.

Lees hier meer over de oorzaken en achtergronden van faalangst.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.