Behandeling Soorten Klachten Identiteitsstoornissen

 

Wat zijn identiteitsstoornissen?

De term 'identiteit' wordt in het algemene taalgebruik op verschillende manieren en met verschillende betekenissen gebruikt.

In een alledaagse betekenis staat identiteit voor de unieke herkenbaarheid van een persoon. We koppelen de identiteit van de persoon aan de context, zijn uiterlijk, leeftijd, milieu, functie, ideeën en gedrag en bouwen daar veronderstellingen op. Uit die factoren wordt ons door onze omgeving een identiteit toegekend.

In de psychologie zijn vele gedetailleerde begrippen ontwikkeld rond de term identiteit. Een daarvan zullen we hier nader uitleggen. Het betreft het essentiële continue zelf van de persoon. Die elementen die de persoon als psychische en lichamelijke vermogens in zijn wezenlijke structuur heeft. Voor een gezonde ontwikkeling dient de persoon zijn structuur te erkennen en te accepteren als basis van zichzelf.

Deze persoonlijke wezenlijke structuur staat los van de cultuur die de persoon omgeeft en alles wat hij leert. Die structuur is de basis waarop de omgeving gedrag kan aanbrengen.

Er is sprake van een identiteitsstoornis wanneer de persoon zijn eigen structuur niet meer kent en daar geen gebruik van kan maken. Meestal is er dan sprake van aangeleerd gedrag dat niet aansluit op de persoonlijke oorspronkelijke kenmerken van de persoon. Dat gedrag kan als afweermechanisme en overlevingsstrategie door de persoon zelf ontwikkeld zijn, het kan ook opgelegd zijn door een opvoedende omgeving. Meestal is het een combinatie van deze twee invloeden.

Lastig uit te leggen

Een beginnende identiteitsstoornis is niet altijd goed zichtbaar. Vaak worden de problemen als leer- of aanpassingsmoeilijkheden uitgelegd. Het kind tracht zich aan het leven, zoals hem dit wordt aangeboden, aan te passen. Daarvoor gebruikt het allerlei mogelijkheden en aangeleerd (vermeend gewenst) gedrag.  Al deze oneigenlijke strategieën kosten veel energie en de persoon moet steeds meer van zijn oorspronkelijkheid inleveren en steeds meer voldoen aan wat hij denkt dat van hem verlangd wordt. Hoe weet je wat je kwijt bent als je nooit beseft hebt wat je had? Je eigen identiteit moet je gaan ontdekken door de omgang met de dingen om je heen en met de situaties waarin je terecht komt. Maar als er zo weinig van je oorspronkelijkheid gewaardeerd werd en je dit dus situatie na situatie kwijt raakte, is het moeilijk aan een ander uit te leggen wat er nu eigenlijk verkeerd met je gaat. Het enige dat te vertellen is, is dat je je onprettig en onzeker voelt; dat je dingen doet die je eigenlijk niet wilt. Wanneer je duidelijke symptomen hebt zoals problemen met je veilig voelen, met het omgaan met eten of dat je ervaart alsmaar te moeten of niet te mogen dan zijn deze wel te benoemen, maar hoe doe je dat.

Hoe leg je iets aan mensen uit waarvan je (onbewust) ervaren hebt dat zij jouw verhalen toch niet begrijpen en er vaak een uitleg aan geven die zich juist tegen jouw beleving keert?

Oorzaken

Veel factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een identiteitsstoornis. In algemene zin kan gesteld worden dat elke grote verandering in de omgeving van een baby of jong kind een oorzaak kan zijn. Zo verliest een baby die door de moeder wordt afgestaan, zijn nestgeur. Als het daar erg gevoelig voor is, kan dit een reden zijn voor een verstoorde ontwikkeling en zelfbeeld. Wanneer een bovenmatig gevoelig kind in een andere omgeving terecht komt of meermalen verhuist, bij andere mensen of in andere culturen terechtkomt, verliest het steeds weer dat wat het aan eigenheid in situaties en met de dingen om hem heen heeft opgebouwd. Steeds moet het opnieuw beginnen met zich aan te passen aan de omstandigheden.Een andere mogelijke oorzaak is structurele verwaarlozing. Een kind dat in de opvoeding geen structuur leert waaraan het zich kan vasthouden. Een omgeving die dingen anders zegt dan dat er wordt gedaan.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.