Behandeling Soorten Klachten Kleptomanie

 

Wat is kleptomanie?

Stelen en ongevraagd lenen komt in de beste families voor. En zo lang het om een incidentje gaat is het meestal wel intern op te lossen. Alleen als het in de structuur van iemands gedrag gaat zitten, wordt het probleem groter en kan het juridische gevolgen hebben die een lange nasleep kunnen krijgen.

Stelen kan voortkomen uit een gebrek aan geld om in bepaalde behoeften te voorzien (bv. een straatkind of zwerver die op dat moment alleen door te stelen aan voedsel kan komen).

Stelen kan ook voortkomen uit een sterke drang om iets dat van een ander is mee te nemen.

Beide zijn volgens de wet even strafbaar, maar hebben toch een andere betekenis. De eerst genoemde vorm wordt door de dader gezien als een onvrijwillige maar noodzakelijke oneerlijkheid, de tweede genoemde vorm heeft meer te maken met stuurloosheid op het moment van de daad.

Bij kleptomanie gaat het om de tweede vorm.

Mensen die dit doen staan buiten zichzelf en hebben op dat moment geen enkele controle over hun gedrag.

Het is een onbestuurbare drang die vaak vanuit een plotselinge obsessie voor een voorwerp ontstaat. Dit soort kleptomanen is vaak verzamelaar van nuttige en onnuttige dingen, die meestal geen hoge geldwaarde hebben. Dat wat zij meenemen verhoogt maar zelden hun comfort of gemak. Vaak worden de voorwerpen ergens opgeborgen waar ze geen functie hebben of worden ze meteen weggegooid.

Mensen die zich spullen van anderen toe-eigenen, zijn niet respectloos maar missen op het moment van de handeling het vermogen om daar weerstand tegen te bieden. Soms lijkt het erop dat ze zich volledig bewust zijn van wat zij doen, maar dat is een gedragsbewustzijn, gespeend van het normbewustzijn. Zij weten dat zij iets doen wat niet mag, maar hun gevoel daarover wordt volledig overheerst door de concentratie om niet betrapt te worden. Het systeem van deze mensen is er voortdurend op gericht dingen te veroveren zonder daar iets tegenover te stellen. Iets waardevols te verwerven en het tijdens het pakken en meenemen als waardeloos te bestempelen en er uiteindelijk als een trofee van te kunnen genieten. Vaak bevestigen mensen zich onbewust op deze manier dat ze wel degelijk slim zijn; slimmer dan de rest die het had moeten bewaken.

 

Lastig uit te leggen

Oneerlijk gedrag is moeilijk uit te leggen. Je denkt vaak dat je de enige bent.

Twee mannen zaten in de trein en een van hen klaagde dat het vriendinnetje van zijn dochter steeds de pen van zijn dochter gebruikte en nooit terug gaf. “Kinderen leren tegenwoordig geen onderscheid te maken tussen het mijn en dijn”. De ander bevestigde zijn stelling. “Ja”, zei de vader. “Het gaat mij niet om de pennen, want ik kan er van kantoor net zoveel meenemen als ik wil, dat merkt niemand, maar het gaat om het principe”.

Zo zit de wereld wel een beetje in elkaar. We hebben allemaal onze blinde vlekken voor onze eigen oneerlijkheid, maar hebben arendsogen als het om de oneerlijkheid van een ander gaat. Dat weten we allemaal, en daarom is het zo moeilijk over je eigen oneerlijke gedrag te praten. Mensen begrijpen het niet.

Als iets als oneerlijk of misschien wel misdadig, asociaal of onbetrouwbaar wordt benoemd, dan is het natuurlijk heel moeilijk iets aan je omgeving te laten merken van wat je aan je eigen gedrag dwars zit. Op het moment dat je het doet, lijkt het op een zelfveroordeling; jezelf aan de schandpaal nagelen.

Onze samenleving biedt deze mensen ook geen ruimte om zich, net zoals bij een andere stoornis, min of meer publiekelijk te laten behandelen. Als een eetstoornis al zoveel schaamte oproept, of een dwangstoornis, of een alcoholprobleem, hoe moeilijk is het aan de omgeving te laten weten dat je steelt; dat iedereen zijn spullen maar voor je moet beveiligen.

Kleptomanie, stelen en ongevraagd lenen, zijn moeilijk bespreekbare onderwerpen. Toch is het niet handig er niets mee te doen en het voort te laten woekeren. Net als bij een eetstoornis of een angst- of dwangstoornis heb je alle kansen om er vanaf te komen. Maar dan moet je wel hulp vinden en ook aanvaarden.

 

Oorzaken

Stelen en ongevraagd lenen komt veel voor bij mensen die ook een andere vorm van geheim leven hebben, omdat ze zich over zoveel dingen niet kunnen uiten. In veel gevallen is het gedrag een vervanging voor ander gedrag dat beter bij de persoon past, maar waar deze op dat moment niet mee opschiet. De ervaring bij IMET leert dat de persoon zich iets wil toe-eigenen, wat hij op een andere manier, als kind, niet gekregen heeft. En dan gaat het niet om spullen, maar om een intermenselijke erkenning en koestering. En omdat deze factoren niet te krijgen zijn, kan de persoon kiezen uit twee oplossingen: het gaan ontkennen van de behoefte aan erkenning en koestering of het verwerven van iets dat daarvoor in de plaats komt, meestal iets materieels.

Meestal ontstaat de stoornis uit een aaneenrijging van (vermeende) afwijzingen en gebrek aan warmte en genegenheid op de momenten die de persoon als kind nodig had. Het begrip IK en JIJ vervaagt; het mijn en dijn doet dan niet mee. Vaak is het intermenselijke gevoel en de geestelijk morele eigenwaarde ingewisseld tegen berekenende en materiële waarden.

Er is helaas weinig specialistisch behandelaanbod vanuit de hulpverlening voor deze problemen. Er is ook weinig begrip voor. Dat maakt het vinden van oplossingen moeilijker, zowel voor de behandelaar als voor de persoon zelf die behandeld wil worden. Bij IMET begrijpen we hoe jouw klacht in elkaar kan steken en zoeken we naar een oplossing die bij jou past.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.