Home

Vanwege een foutief e-mailadres kan het zijn dat uw bericht niet bij ons is aangekomen. Het juiste adres moet zijn rob.zondag@imet.nl (let op de . tussen rob en zondag). We zien uw bericht graag tegemoet!

 

Welkom bij IMET!

Instituut voor Mentaal-Emotieve Training

cliëntgerichte psychotherapie

en persoonlijke begeleiding

IMET richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven en biedt gespecialiseerde begeleiding om de eigen drijfveren en vermogens tot ontwikkeling te brengen. 

Voor wie?

  • Mensen die in een chronisch disfunctionerende situatie verkeren en een betere levenskwaliteit en/of beter functioneren nastreven zonder vooruitzicht op genezing.
  • Mensen die zich verder willen ontplooien, door willen groeien of de maatschappelijke bakens willen verzetten.

  • Mensen die zorg dragen voor een ander zoals ouders en partners.

  • Mensen die (psychologische) beperkingen ervaren in hun dagelijks leven en dit achter zich willen laten.

  • Mensen die bekneld zitten in een identiteitsstoornis, en daardoor verschillende klachten kunnen ervaren.

Wat zijn de mogelijkheden?

  • Een behandeling bij IMET met uitzicht op genezing.
  • Persoonlijke begeleiding en coaching met als doel het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen voor wie genezing niet tot de mogelijkheden behoort.

 

Klachten waarin een identiteitsstoornis zich kan uiten:

Ook wanneer er kleinere dingen in je leven zijn waar je - misschien herhaaldelijk - tegenaan loopt, kan IMET helpen meer inzicht en grip te krijgen. We benadrukken het belang van op tijd ingrijpen. Dit voorkomt dat klachten verergeren en maakt dat klachten vaak sneller op te lossen zijn. Neem bij twijfel gerust contact op om te overleggen of behandeling bij IMET aan te raden en mogelijk is.

 

Methode:

De begeleidings- en behandelmethode die IMET toepast is de Mentaal-Emotieve Training. Deze methode is ontwikkeld door Rob Zondag vanuit het jarenlange werken met cliënten in de praktijk. 

 

Dienstverlening op maat:

Bij de mensgerichte benadering staat de mens centraal. De hulpvraag of begeleidingsvraag die aan IMET wordt gesteld, wordt, voor zover dit binnen de competenties van IMET valt, individueel beantwoord.

 

Kenniscentrum:

Naast de mensgerichte behandelingen die IMET biedt, is IMET ook een kenniscentrum over het verbeteren van de levenskwaliteit en de behandeling van eet-, angst-, dwang- en identiteitsstoornissen. Er zijn verschillende boeken over de visie en werkwijze van IMET verschenen. Vanuit het kenniscentrum worden ook cursussen aangeboden: de bijscholingscursus voor hulpverleners, en de cursus voor ouders en partners van mensen die lijden aan een eet-, angst-, dwang- of identiteitsstoornis.

 

Alle rechten voorbehouden. Geen aansprakelijkheid op de getoonde inhoud van deze website.